Disclaimer Loodgieter Mulders

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik van deze
internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite
worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid
Loodgieter Mulders, stelt gegevens op deze internetsite alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie.
Hoewel de Loodgieter Mulders met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de
internetsite verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.

Loodgieter Mulders aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid
of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze internetsite.

Gerelateerde internetsites
Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Loodgieter Mulders.
Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Loodgieter Mulders.
Loodgieter Mulders is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een
link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Loodgieter Mulders of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Loodgieter Mulders.
Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de Loodgieter Mulders.

Constateerd u hier onregelmatigheden in verwittig ons hier dan perdirect van via het contact formulier zodat wij hier gepast actie op kunnen ondernemen. 

® 2010/2020 Loodgieters Mulders - © Dealbroker Framework 2.3